Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

Aktualności

Po przerwie

Wznawiamy niniejszym informowanie Pañstwa  na naszej stronie o tym co dzieje sie na terenie „Sudeckich DEMO”. Kilka miesięcy trwalo „lizanie ran”; próby zapomnienia o chorobach i operacjach, o poæarze okazaly się nie do końca udane. Ale wracamy do zycia, I tak: