Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

Aktualności

Złożyliśmy 2 wnioski! Duża radość w obozie górali...

Właśnie złożyliśmy dwa wniosk o dotacje na realizację - jak się wyraził jeden urzędnik, który góry zna tylko z pocztówek - "tych Waszych fanaberii". Jeden - do "Euroregio Glacensis" zatytułowany został :"Bystrzyckie-Orlickie - Ekologia, Krajobraz, Tradycja", drugi zaś poszedł aż do dalekiej Warszawy, dotyczy wspólnego (ze Związkiem b. Mieszkańców Bystrzycy Klodzkiej/Habelschwerdt) odkrywania przeszłości naszego regionu, i uczestniczyć będzie w konkursie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Odpowiedzi w styczniu/lutym 2013 r. A teraz wszyscy cieplo myślą o sprawie i obstawiają...

Streszczenie wniosków niedługo powiesimy.