Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

Aktualności

Vivat Primavera !

Bystrzyca Kłodzka. 21.03.2014 r. Grupa wolontariuszy uczestniczaca w projekcie finansowanym przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski "Wójtowice/Huta - idzie nowe w edukacji i turystyce" wykonała w pracowni plastycznej MGOK kukłę Marzanny, otrzymała informację nt. pradawnych, dawnych i współczesnych obyczajów i obrzędów związanych z porami roku (Marzanna, Kupała, Halloween, itp), pomaszerowała spod pręgierza nad rzekę. Tam, jak powiedział któryś z uczestników pozostając w sprzeczności z podstawowymi zasadami "gender-poprawności" - "spaliiśmy babę a następnie truchło utopiliśmy". Za karę nie dostał kiełbaski, które nad rzeką grilowaliśmy. W obrzędzie uczestniczyła dobrze się bawiąc 10-osobowa grupa młodych Romów, która współrealizuje z nami inny projekt pt. : "Teatr Podwórkowy"