Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

Aktualności

Wójtowickie historie "na warsztacie"

17 i 18 lipca, w najblizszy czwartek i piątek w ramach projektu "Idzie nowe w edukacji i w turystyce" Stowarzyszenie organizuje dla grupy swych wolontariuszy warsztaty teatralne z udziałem kierownika literackiego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy p. Roberta Urbańskiego. Lokalne historie zebrane przez młodzież, a także wywiady przeprowadzone z przedsta wicielami najstarszego bystrzyckiego pokolenia zostaną ponownie przeczytane i przepracowane - tak by mogły stać tworzywem sztuki podwórkowej. W programie m.in. "burza mozgów" w Hotelu ABIS, spacer po Starówce, pokaz sztuki R. Urbańskiego i dyskusja, praca w grupach nad różnymi seriami historyjek i wywiadów. Przewidziana jest wizyta w Wójtowicach na terenie Sudeckich DEMO.