Aktualności

Po gali

Utworzono: środa, 22, październik 2014 08:04

Odczekaliśmy chwilę, głównie po to by pozbierać uwagi, komentarze (i gratulacje) napływajace do Wójtowic po oficjalnym zainaugurowaniu "Sudeckich DEMO". Przypomnijmy, że dzięki wielu ludziom "dobrej woli", w tym także przy pomocy dotacji Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego przyznanej nam w ramach PROW na realizację projektu "Wójtowice/Huta - idzie nowe w edukacji i turystyce" zorganizowaliśmy konferencję poświęconą idei "zrównoważonego rozwoju ziem górskich" i na obszarze ponad 3 ha pokazaliśmy kilka pomysłów na życie i gospodarowanie w górach. A także na opieke nad tradycją i na odtwarzanie dawnych obyczajów. Wstęge przecięli m.in.: Burmistrz Bystrzycy Klodzkiej Renata Surma i dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich DUM Paweł Czyszczoń.

Gratulacje i życzenia nadeszły z rzymskiej centrali FAO, od profesorów - Martina Price`a i Jurija Badenkowa, od posłów i Europosłów, od zaprzyjaźnionych "górskich" NGO-sów. Ciągle nadchodzą pytania i prośby o informacje dot. celów i sposobów na realizację podobnego przedsięwzięcia w innych górskich regionach RP.