Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

O nas

Sudety. Kotlina Kłodzka. Wójtowice, dawniej Voytesdorf (nazwa pojawia się w 1357 r.), Foigtsdorf (1493), Voigtsdorf (1747) czyli „Wieś Wójta”. W początkach XIX w. działały tu 4 młyny, prasa olejowa i gorzelnia. Czynnych było 8 warsztatów tkackich. Dziś zastąpiły je bardziej wyrafinowane twory.

Prezes Fundacji Batorego A. Smolar rzekł podobno, że :”Wójtowice mają największą w Polsce gęstość społeczeństwa obywatelskiego na kilometr kwadratowy”. Obok siebie przyjaźnie żyją tu i mają swe kwatery główne: Stowarzyszenie „Zdanie”, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Stowarzyszenie Marianny Orańskiej, „Wybrani w Górach” (czyli inaczej AEM – l`Association des Elus de la Montagne, mafia parlamentarzystów i samorządowców ziem górskich), Ludowe Stowarzyszenie „Słomianka”, a za zakrętem Bystrzyckie Towarzystwo Górskie.

Najstarsze z nich – „Zdanie” swój pierwszy grant otrzymało właśnie od Fundacji Batorego w ramach programu Internet dla NGO-sów „Pszczoły do ula” na projekt „Chyży Rój”. Najmłodsze zaś dziecko – „Wójtowice – Powrót do Przyszłości” otrzymało wpis do KRS w grudniu 2010 r.. Zamiast nawijać makaron na uszy i pleść coś o misji przytoczmy po prostu dwa istotne fragmenty statutu:

  • Promowanie idei „zrównoważonego rozwoju ziem górskich”, której główne zamierzenia to: znajdywanie równowagi miedzy rozwojem społeczno-gospodarczym tych ziem a wymogami ochrony środowiska, zahamowanie zjawiska zwanego „exodusem ruralnym”, podejmowanie wysiłków na rzecz odnowy bioróżnorodności i zachowania dla przyszłych pokoleń tego niezwykłego naturalnego dziedzictwa;
  • tworzenie i współudział w tworzeniu „DEMOnstracji w terenie” ukazujących dawne i obecne możliwości Sudetów w takich dziedzinach jak: fauna – owce i kozy, flora – winnice górskie, sady – kolekcje (odtwarzanie zdziczałych odmian owoców), trawy i zioła ( tzw. „łąka sudecka”), rzemiosło i przetwórstwo – drewniana rzeźba i zabawki, garncarstwo, malowanie na szkle, konfitury, soki, miody, sery;

Już poza statutem, lista produktów lokalnych została uzupełniona o: ciasto ze śliwkami, śliwowicę i powidła. Pierwsze wg receptury z piosenki Krysi Kwiatkowskiej, druga w oparciu o przekaz ludowy dotyczący destylatu ze słynnej śliwki z Poręby, trzecie – wg pomysłu Doroty Komornickiej z orzechami i skórką pomarańczową... Nowe impulsy dla agroturystyki w Sudetach. A więc trzy nowe słowa – klucze: śliwowica, powidła i ciasto lub placek ze śliwkami...

Ważne miejsce w misji Stowarzyszenia zarezerwowane jest dla wspólnych naszych „ventures” z Braćmi Czechami i z Braćmi Niemcami, którzy byli gospodarzami tej ziemi nieco wcześniej od nas. Odtwarzanie sudeckiej tradycji nie jest bowiem bez nich możliwe.

By nogi się nam nie rozjeżdżały trzeba było tę misję zakotwiczyć na stałe w gruncie. Literalnie - w gruncie…I tak, po kilku miesiącach sympatycznych negocjacji z władzami MiG Bystrzyca Kłodzka jednomyślnie podjętą uchwałą Rady Stowarzyszenie otrzymało na 26 lat (!) trzy niezwykłe hektary położone w górnej części Wójtowic. Tam powstaną nasze DEMOs. Od 2 miesięcy trwa prawdziwe karczowanie Amazonii, jako, że stopa ludzka nie stanęła na owym obszarze od chyba 50 lat. Trwa też walka z szerszeniami i osami. Śmiejemy się jednak przez łzy bo codziennie odkrywamy coś nowego. Ostatnio natrafiliśmy na górskie źródełko, tryskająca zeń krystaliczna woda nada naszym destylatom niepowtarzalną „texture”.

O postępie prac i nowych odkryciach szukaj na stronie Stowarzyszenia Wójtowice – w Aktualnościach i w Galerii.

Tam też znajdziesz informacje o naszych sojusznikach, członkach wspierających, o przyjaciołach, których grono rośnie jak morelowy suflet. Przypilnujemy by nie tąpnął...