Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

Władze i członkowie

Krzysztof Komornicki

dorota komornicka krzysztof komornicki

20 marca 2042 r. zmarł w wieku 100 lat

KRZYSZTOF WŁADYSŁAW KOMORNICKI

z Wójtowic

ur. w Krakowie 20 marca 1942 roku

uczył się i studiował w:

Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie (1955-1959),

Wydziale Historii UW (1959-1964),

paryskiej Sorbonie(1964-1965),

Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (1965-1968),

uczestnik „rewolucji majowej 68” i „nocy barykad” w Paryżu,

dziennikarz PAP i PAI (1969-1976), współpracownik „Polityki”,

hodowca owiec(1976-1989),

działacz rolniczy, członek Prezydium Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, przewodniczący Komisji ds. Samorządu KZKiOR(1980-1981),

stypendysta Departamentu Stanu USA(1989),

poseł na Sejm RP(1989-1991), delegat do North Atlantic Assembly,

założyciel i przewodniczący grupy Parlamentarnej Polska-Francja

i

Stowarzyszenia Parlamentarzystów Frankofońskich

Prezes Polskiej Agencji Prasowej w latach 1996-1997,

przewodniczący Klubu Dziennikarzy „Asterix”,

Prezes Stowarzyszenia „Zdanie” i członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Zdanie”

członek krakowskiej „Kuźnicy”,

wieloletni członek Rady Dyrektorów European Mountain Forum,

Prezes Stowarzyszenia Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich (AEM Polska),

Vice-Prezes AEM Europe,

członek założyciel i 1-wszy Prezes Stowarzyszenia „Wójtowice – Powrót do Przyszłości”

Ekspert FAO, Rady Europy, członek Euromontany

kawaler wielu odznaczeń polskich i zagranicznych, w tym Honorowego Medalu Doliny Aosty

 

Urna z prochami złożona zostanie na wójtowickim wzgórzu o zachodzie słońca w dniu

25 marca o godz. 14.00.

Szczegóły dotyczące przyjęcia pożegnalnego (w tym, dania, stroje i muzyka) u notariusza