Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

Władze i członkowie

Tomasz Krawczyk

Chyba główny odpowiedzialny za nazwę Stowarzyszenia. Tomek spędził lata młodzieńcze w Wójtowicach hodując owce. Mając nadzieję na błyskotliwą karierę na budowie elektrowni wodnej w Młotach został inżynierem lądowcem. Zamiast jednak w Młotach ostrogi inżynierskie zdobywał w Nowej Zelandii dokąd wyruszył zapewne z nostalgii za owcami. Po wielu latach pracy na projektach poprawiających żywot wyspiarzy Pacyfiku wrócił do kraju by robić to samo dla rodaków. Po szesnastu latach poprawiania polskiej infrastruktury przy pomocy Funduszy Strukturalnych zamknął pętlę, powrócił do Wójtowic by pomóc miejscu, z którego wystartował.

tomasz krawczyk

The main culprit behind the name of the Society. Tom has spent his youth years breeding sheep in Wojtowice. Hoping for a good job at the construction of Mloty hydro-scheme he became a civil engineer. His engineering skills instead of Mloty were honed in New Zealand where he emigrated probably because of his nostalgia for sheep. After a number of years spent working on development aid projects improving lives of Pacific Islanders he came back to Poland to do the same for compatriots. After sixteen years of improving Polish infrastructure using EU funds finally he is back in Wojtowice closing the loop and willing to do his bit for the place he started from.