Kwatera Główna Stowarzyszenia
w Wójtowicach

Władze i członkowie

Inka Krawczyk

Zauroczona Wójtowicami uległa czarowi Tomka. Dolnoślązaczka od urodzenia, w górach zakochana od zawsze, również inżynier lądowy przeszła z Tomkiem cały szlak podróżniczo-zawodowy, wychowując w międzyczasie Nicole i Samanthę. Po latach wspierania szeregu instytucji rządowych w realizacji projektów infrastrukturalnych Inka jest przekonana, że realizacja projektów w Wójtowicach będzie przynosić dużo większą satysfakcję.

inka krawczyk

Enchanted by Wojtowice she fell for Tom’s charm. Lower Silesian by birth, always in love with mountains, also a civil engineer she shared with Tom his entire migration and professional path, upbringing in the mean time Nicole and Samantha. After providing support to numerous government institutions in their implementation of infrastructure projects she is convinced that the implementation of projects in Wojtowice will bring much more satisfaction.